Akcja Flaga 2011

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej serdecznie zachęca do wzięcia udziału w AKCJI „Niech Polska flaga zawiśnie w naszych oknach”.
W związku ze zbliżającym sie Dniem Flagi Polski, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, realizując swoje cele statutowe, włączyło sie w ogólnopolską inicjatywę krzewienia i promowania postaw patriotycznych na terenie całej Polski.
Święto Flagi to dobra okazja do uosobienia naszej wiary i patriotyzmu, bo symbol ten, to przejaw jedności i miłości do Ojczyzny, a także troski o Naród i Państwo.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji Flaga.

Stowarzyszenie dysponuje flagami maryjnymi, papieskimi i narodowymi.

 

Wytyczne współpracy:

Flagi dostępne są w biurze KSM DT. Można je otrzymać w tzw. komis. Różnica między ofiarą za flagi w parafii a ceną w komisie pozostaje do dyspozycji zamawiającego.
Zamówienie flag powinno zostać zgłoszone do biura KSM DT nie później niż 22 kwietnia 2011 roku, a rozliczenie za flagi odbywa się po zakończonej akcji jednak nie później niż do 13 maja 2011 roku.
Koszt flagi zapakowanej w folię, z broszurą informacyjną w środku, o wymiarach : 70/110 cm wynosi 9 zł.
Istnieje również możliwość zamówienia flagi z drewnianym trzonkiem.

Szczegóły Akcji dostępne w Biurze KSM DT
Pl. Katedralny 1/1
33-100 Tarnów
Tel: (14) 621-32-18
e-mail: biuro@tarnow.ksm.org.pl
www.tarnow.ksm.org.pl

Na fladze barwy narodowe obecne są w postaci dwóch pasów równej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony. Są to barwy pochodne od herbu państwa. Pas górny oznacza Orła Białego, pas dolny pole tarczy herbowej. W przeszłości kolejność barw była różna, używano zarówno flag biało-czerwonych jak i czerwono-białych.

Biel i czerwień są od 1831 roku naszymi barwami narodowymi. Mają one jednak dużo starsze korzenie. Sięgają średniowiecza – już w XIII wieku biały orzeł umieszczony został przez książęta piastowskie w czerwonym polu tarczy herbowej. Od tej pory zmieniającemu się stale wizerunkowi orła zawsze towarzyszyły biel i czerwień. Z czasem kolory te uzyskały samodzielne znaczenie w symbolice narodowej. Zaczęły się one pojawiać na tarczach i chorągwiach rycerskich, proporcach husarskich i sztandarach wojskowych. W pierwszej połowie XVIII wieku do umundurowania wojskowego wprowadzone zostały białe kokardy, symbolizujące przynależność państwową wojska. W chwili wybuchu powstania listopadowego zmieniono barwę kokardy wojskowej na biało-czerwoną. Biel oznaczać miała dobro i czystość dążeń narodu polskiego, czerwień – dostojność, majestat i potęgę władców polskich. Odtąd barwy biało-czerwone uznane zostały za barwy narodowe.

Jak wszystkie inne polskie symbole narodowe, również barwy – biel i czerwień – były w czasach zaborów tępione przez rosyjskie, austriackie i pruskie władze. Przetrwały jednak na emigracji, wracały podczas wszystkich narodowych manifestacji na polskich ziemiach. W czasie II wojny światowej pojawiały się na ulicach Warszawy i innych miast polskich w dniach świąt narodowych. Krzepiły serca, budziły nadzieję, były wyzwaniem rzuconym wrogowi. Biało-czerwonymi flagami znaczyli swój szlak bojowy żołnierze na wszystkich frontach wojny. Dlatego barwy biało-czerwone są jedną z największych narodowych wartości. Konstytucja z 1997 roku określa, że barwy te są barwami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej.