KSM I KSM Junior – podział Oddziałów/Kół

Zgodnie z uchwałą z 8 marca 2013 r. od 1 września każdy Oddział/ Koło KSM musi zdeklarować się czy będzie funkcjonowało jako KSM czy KSM Junior (Kandydat). W celu przypomnienia idei podziału oraz różnic z niego wynikających poniżej zamieszczamy “Projekt uchwały o podziale oddziałów i kół KSM”. Wszelkie pytania prosimy kierować do Zarządu Diecezjalnego.

Projekt Uchwały o Podziale Oddziałów i Kół

Sprawozdanie z rocznej pracy oddziału/koła KSM

Sprawozdanie z rocznej pracy oddziału/koła do pobrania poniżej.

POBIERZ: Sprawozdanie z rocznej pracy Oddziału/Koła

Sprawozdanie należy uzupełnić i dostarczyć na Okręgowe Rady Kierownictw lub do biura KSM DT do dnia 30 października danego roku.

Pragniemy podkreślić, iż sprawozdania te stanowią podstawę do wyróżnień wręczanych podczas Patronalnego Święta KSM – Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.