Sztaby działające w KSM DT

SZTABY PRZY ZARZĄDZIE DIECEZJALNYM: W celu poprawy jakościowej i ilościowej działalności statutowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej powołano do istnienia sztaby współpracujące z zarządem diecezjalnym.Stworzono 7 sztabów działających przy Zarządzie diecezjalnym KSM DT:

 1. Sztab Szkoleniowy – ma za zadanie przygotować młodzież do prowadzenia oddziałów KSM w parafiach i szkołach. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń KSM-owiskich (Szkolenie Iº KSM, Szkolenia Zastępowych oraz Kierownictw). Dodatkowo zajmuje się przygotowywaniem i dystrybucją materiałów formacyjnych
  w Stowarzyszeniu.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Grzegorz Opioła
  Asystent Sztabu: ks. Marcin Baran


 2. Sztab Młodzieżowej Szkoły Animatora – ma za zadanie przygotowanie liderów do prowadzenia młodzieżowych grup parafialnych. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie Młodzieżowej Szkoły Animatora. Inicjatywa ta jest otwarta dla osób niezrzeszonych w KSM-ie.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Natalia Brożek
  Asystent Sztabu: ks. Artur Mularz


 3. Sztab Grup Desantowych – ma za zadanie zakładanie lub reaktywowanie oddziałów i kół oraz promocje Stowarzyszenia. Swoje cele realizuje poprzez spotkania z młodzieżą w parafiach i szkołach oraz monitoring sytuacji w oddziałach KSM i pomoc podczas problemów wewnętrznych.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Adam Sołtys


 4. Sztab Krzewienia Kultu Bł. Karoliny i Św. Stanisława Kostki – ma za zadanie propagowanie kultu Patronów Stowarzyszenia. Swoje cele realizuje poprzez promocje materiałów tematycznych oraz rozlicznych akcji umożliwiających poznanie Św. Stanisława i bł. Karoliny (np. pielgrzymki, konferencje, Miasteczko Modlitewne).
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Magdalena Nowak
  Asystent Sztabu: ks. Sebastian Sójka


 5. Sztab Budowania Wspólnoty – ma za zadanie podniesienie poziomu jakości liturgicznej ważnych uroczystości i wydarzeń w Stowarzyszeniu oraz integrację między członkami. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, rekolekcji i innych wydarzeń artystycznych.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Paulina Marchwiany
  Asystent Sztabu: ks. Jakub Misiak


 6. Sztab Sportowo-Turystyczny – ma za zadanie propagowanie zdrowego stylu życia i sportu zgodnie z zasadami fair – play wśród młodych ludzi oraz  propagowanie turystyki górskiej i przyciąganie ludzi do Boga poprzez piękno przyrody. Swoje cele realizuje głownie poprzez organizowanie Rajdu im. ks. Walentego oraz turniejów sportowych jak chociażby: Turnieju Piłki Halowej i Ligi Siatkarsko – Koszykarskiej.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Natalia Nowosińska
  Asystent Sztabu: ks. Łukasz Halada


 7. Sztab Medialny – ma za zadanie promowanie Stowarzyszenia i akcji przez niego prowadzonych w mediach społecznościowych w celu dotarcia do jak największej ilości młodych ludzi oraz uwiecznienia działania KSM-omowiczów.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Paweł Ryndak


   

  Jeżeli chcesz pomóc w realizacji zadań któregoś ze sztabów i przy okazji sam spełniać swoje ambicje i rozwijać się…skontaktuj się z odpowiednią osobą z zarządu i DOŁĄCZ DO NAS!!!

 

Nasze początki

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wiąże się ściśle z historią Akcji Katolickiej w Polsce. Kiedy w 1930 roku erygowano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu oraz papież Pius XI zatwierdził statut organizacji rozpoczęto budowanie struktur Akcji Katolickiej w diecezjach. W procesie ujednolicania struktury organizacji powstały właśnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, w skład których weszli dotychczasowi członkowie, działającego od 1919 r. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.
Obydwa stowarzyszenia młodzieżowe podporządkowane były AK. Posiadały one jednak pewną odrębność: prowadziły własną działalność posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. W okresie międzywojennym młodzież jednoczyła się pod hasłem Budujmy Polskę Chrystusową. Ówczesna działalność KSMM i KSMŻ prowadzona była na czterech płaszczyznach: religijnej, kulturalno-oświatowej, charytatywnej i społeczno-patriotycznej.

Młodzież prowadziła akcje, wpisujące się w potrzeby ówczesnych czasów dotyczących głównie odbudowy państwa i polskiej państwowości. W późniejszych czasach, wojny i okupacji, młodzi ludzie angażowali się w sposób bierny i czynny w działania zbrojne.

Wybuch wojny spowodował że działalność Akcji Katolickiej w Polsce została zaprzestana. Po wojnie władze komunistyczne zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Wskutek bałaganu administracyjnego udało się zarejestrować KSMM w archidiecezjach krakowskiej i poznańskiej. Niestety nie udało się reaktywować KSMŻ, którego odpowiednikiem miał być powołany przez kard. Sapiechę: Żywy Różaniec Dziewcząt. W 1953 r. po dalszych represjach władz rozwiązano KSMM I ŻRD. Wielu KSM-owiczów zamordowano, wielu skazano na śmierć lub więzienie. Mimo nasilających się represji KSM kontynuował swą działalność nieoficjalnie.

 

Wśród asystentów kół KSM wyróżnia się postać Karola Wojtyły. Prowadził on spotkania dla młodzieży najpierw jako wikariusz w parafii w Niegowici a następnie w Diecezjalnym Domu Katolickim (dzisiejsza Filharmonia) posługując już w Bazylice św. Floriana w Krakowie.

 

Inicjatorem odrodzenia KSM-u, po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w roku 1989, był ks. prałat Antoni Sołtysik, były KSM-owicz. Zainspirował swoim pomysłem Komisję ds. młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, na czele której stał wówczas bp. Władysław Bobowski z Diecezji Tarnowskiej (sekretarzem był ks. Zygmunt Bochenek z Brzeska). Po podjęciu odpowiednich działań przez komisję – 10 października 1990 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret powołujący Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nadając mu osobowość prawną kościelną. W dniu 30 kwietnia 1993 r. KEP zaakceptował Statut Stowarzyszenia. W czerwcu tego samego roku Szef Urzędu Rady Ministrów wydał rozporządzenie w którym KSM uzyskał osobowość prawną cywilną.

Zadowolenia z faktu reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie krył Ojciec Św., który w swoim przemówieniu do KSMowiczów mówił : “Liczy na was Chrystus, liczy na was pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.

O tych wydarzeniach, szczególnie o czasach represji przez komunistyczne władze opowiada film “Tożsamość 1918-2018”  do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy, a który okazję zobaczenia miała już mnóstwo KSM-owiczów z naszej diecezji.
Poniżej zamieszczamy jego zwiastun:

 

 

KSM W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Decyzją ks. bpa Józefa Życińskiego, 16 grudnia 1993 r. erygowano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej.

Asystentami Kościelnymi Stowarzyszenia byli kolejno:
ks. Stanisław Salaterski (1993)
ks. Krzysztof Czech (1994 – 2011)
ks. Paweł Górski  (2012 – 2018)

Obecnym asystentem jest ks. Marcin Baran, a jego zastępcą ks. Artur Mularz

Obecnie trwa 13 kadencja zarządu KSM DT. Kolejno prezesami byli Stanisław Bukowiec, Angelika Czoch, Andrzej Igielski, Michał Baran, Krzysztof Kumięga i Natalia Bania