1% podatku na KSM

1procent

Zachęcamy wszystkich podatników do przekazania 1% podatku “FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”. Fundacja ta została powołana w 2009 roku przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Zasadniczym celem Fundacji jest szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości, w szczególności wspierania działalności formacyjnej, edukacyjnej  i wychowawczej młodzieży.

FDM

 

Od 2013 roku 50 % wpłaconej sumy będzie do

       dyspozycji oddziału parafialnego.

 

Dzięki Waszemu wsparcia będziemy mogli lepiej realizować misję KSM. Środki uzyskane z tytułu 1% będą wykorzystane na organizację:

 • Kursów, warsztatów, szkoleń;
 • Obozów językowych i wakacyjnych turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;
 • Rajdów i zawodów sportowych;
 • Konferencji, debat i happeningów dla młodzieży;
 • Pielgrzymek, zjazdów diecezjalnych;
 • Rekolekcji, czuwań i dni skupień.

 

Co trzeba zrobić, aby przekazać 1% podatku (krok po kroku):

 1. Oblicz podatek należny urzędowi skarbowemu (1% z pozycji nr 126 PIT-37).
 2. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT w części deklaracji zatytułowanej „Obliczenie zobowiązania podatkowego” znajdź rubrykę „Kwota 1 % zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”.
 3. W odpowiednią rubrykę wpisz kwotę obliczonego 1 % (pozycja nr 132 PIT-37).
 4. Wpisz w odpowiedniej rubryce PIT-u numer KRS Fundacji dla Młodzieży: KRS 0000339553 (pozycja nr 131 PIT-37).
 5. W rubryce cel szczegółowy wpisz KSM TARNÓW oraz nazwę oddziału parafialnego (pozycja nr 133 PIT-37).
 6. Tak wypełniony formularz, przekaż do Urzędu Skarbowego.

 

1pocentUwaga: Kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Emeryci lub renciści, którzy sami sie nie rozliczają, a rozlicza ich ZUS, również mogą przekazać 1% podatku na rzecz KSM Diecezji Tarnowskiej. W takiej sytuacji należy samodzielnie wypełnić i złożyć PIT – 37 w oparciu o rozliczenie, które emeryt lub rencista otrzymał z ZUS. W odpowiednich rubrykach PIT – 37 należy wpisać: “KSM TARNÓW i nazwę oddziału parafialnego” oraz nr KRS 0000339553.

KSM-Tarnów-dopisek

Serdecznie zachęcamy do przeprowadzenia na terenie swoich oddziałów akcji promocyjnej, mającej na celu zachęcenie znanych nam osób np. rodzinę, znajomych, właścicieli firm, do przekazania 1% swojego podatku na cele Fundacji dla Młodzieży, a tym samym także na Wasz oddział KSM.

Poniżej można pobrać listę do dopiskami jakie obowiązują każdy oddział oraz wszelkie materiały promocujące akcję:

Skuteczne i efektywne przeprowadzenie akcji

Ogłoszenie parafialne

Ulotka

Plakat

Zaproszenie

Już dziś, bardzo dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom za wspieranie naszej

działalności KSM na terenie Diecezji Tarnowskiej.