Konkurs Poetycko-Plastyczny

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej zachęca do wzięcia udziału w IX edycji Konkursu Poetycko- Plastycznego pod hasłem „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”.

Celem konkursu jest poznanie postaci bł. Karoliny Kózkówny oraz ponadczasowych wartości i ideałów, którym była wierna, ponadto rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia oraz umiejętności polonistycznych i plastycznych,
a także motywowanie do poznawania wybitnych postaci regionu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i do osób dorosłych. Corocznie uczestniczy w nim około 800 osób. Biorą w nim udział uczniowie i osoby dorosłe z 14 województw.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej parafii Zabawa, Urzędu Gminy w Radłowie i Diecezji Tarnowskiej.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionej Karoliny w Wał-Rudzie oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.