Kurs na Wychowawcę Kolonijnego- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej